PENTADBIRAN | UNIVERSITY ISLAMIC CENTRE

» PENTADBIRAN

PENTADBIRAN

"Memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan jati diri masyrakat bertamadun dan pembangunan UPM serta kemajuan manusia sejagat menerusi penyebaran ilmu. Berperanan menjalankan usaha-usaha pengimarahan masjid dan aktiviti keagamaan yang memberikan faedah kepada pemerkasaan sahsiah, intelek, emosi, mental, rohani dan jasmani umat Islam warga UPM dalam kemantapan beragama"

BUJVRA7:17:06