Pengenalan Dan Latar Belakang | UNIVERSITY ISLAMIC CENTRE
» PERKHIDMATAN KELAS PENGAJIAN » KURSUS/BENGKEL/SEMINAR » Pengenalan dan Latar Belakang

Pengenalan dan Latar Belakang

  • Pusat Islam Universiti (PIU) UPM telah ditubuhkan pada bulan Julai 1989 dengan matlamat untuk menjadi sebuah Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang melaksanakan penyampaian perkhidmatan keagamaan dan kerohanian di kalangan warga UPM serta masyarakat sekitarnya.

 

  • Bagi menyokong hasrat ini, PIU antara lain berperanan merancang dan melaksanakan aktiviti dengan memberikan tumpuan terhadap:
  1. kecemerlangan sahsiah dan modal insan dengan mengambil kira perkembangan intelek, emosi, fizikal dan spiritual;
  2. keagamaan dan kerohanian yang menjana pemerkasaan aqidah, ibadah dan akhlak bagi melahirkan generasi Khair Ummah serta merealisasikan insan yang bercirikan Ahsan Al-Taqwim;
  • pemantapan kerohanian dan keagamaan yang bagi memantapkan lagi iman, taqwa dan ihsan sesuai dengan perkembangan era globalisasi dan ICT;
  1. pengintegrasian ilmu, kemahiran, iman dan amal secara bersepadu bagi melahirkan insan bermentaliti kelas pertama, berpesonaliti unggul serta berakhlak mulia; dan
  2. memberikan kerjasama penuh kepada PTJ dalam UPM, agensi kerajaan, pihak swasta dan pelanggan dalam hal ehwal Islam serta seumpamanya demi masa depan Islam dan umatnya.

 

  • Kesemua aktiviti yang disebutkan di atas dilaksanakan dengan matlamat untuk mewujudkan sebuah masyarakat dan peradaban yang unggul selari dengan visi dan misi PIU.

 

  • Selaras dengan peranan tersebut, PIU telah merancang pelbagai aktiviti kerohanian dan keagamaan termasuklah kerjasama dengan agensi-agensi lain.

 

Updated:: 23/09/2019 [fahmi_mukhid]

MEDIA SHARING

UNIVERSITY ISLAMIC CENTRE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698588
0397693640
BUKSNA5~