SCIENTIFIC HALAQAH MANAGEMENT | UNIVERSITY ISLAMIC CENTRE
» SERVICES » SCIENTIFIC HALAQAH MANAGEMENT

SCIENTIFIC HALAQAH MANAGEMENT

KELAS HALAQAH ILMIAH 

Pusat Islam dalam kerangka memberikan pendidikan terbaik , telah menganjurkan sesi pencerahan berkaitan hukum isu semasa yang sangat penting didalami oleh masyarakat, justeru telah mengadakan beberapa siri pencerahan hukun dan kelas seperti berikut : 

1. FIQH PUASA 

2. FIQH KORBAN

3. FIQH HUBUNGAN ETNIK

4. FIQH DARAH WANITA

Pusat Islam Universiti dibawah Seksyen Pendidikan dan Bimbingan menganjurkan Seminar berbentuk Halaqah Fiqh thaharah khususnya berkaitan permasalahan darah wanita sering menjadi perbahasan para ulama’ sehingga kini. Kekeliruan dalam permasalahan ini timbul berikutan ketidakfahaman masyarakat terhadap hukum hakam berkaitan. Usaha untuk memberi kefahaman kepada masyarakat khususnya wanita perlu dilakukan kerana ia sangat berkait rapat dengan kesempurnaan pelaksanaan ibadah. Objektif Halaqah  adalah untuk mengenal pasti kefahaman masyarakat berkaitan jenis darah wanita khususnya permasalahan haid dan istihadhah serta pengiraan tempoh suci dan tempoh haid mengikut pandangan Islam. Hasil kajian menunjukkan terdapat masyarakat yang masih keliru untuk membezakan antara darah haid dan istihadhah. Mereka juga tidak memahami kaedah pengiraan tempoh suci dan tempoh haid. Keadaan ini telah menjejaskan tahap keyakinan mereka dalam menunaikan ibadah. Susulan daripada dapatan kajian ini, penyelidik mencadangkan beberapa tindakan untuk membantu meningkatkan kefahaman terhadap permasalahan darah wanita.

Isu permasalahan fiqh thaharah khususnya berkaitan darah-darah wanita sering dibahaskan oleh pelbagai ulama’ Islam dahulu dan kini. Ini berikutan ketidakfahaman dan kekeliruan di kalangan kaum wanita yang sering timbul khususnya berkaitan haid, nifas dan istihadah. Permasalahan ini bukan sahaja melibatkan golongan remaja perempuan di peringkat sekolah dan universiti tetapi juga melibatkan masyarakat awam. Pelbagai pihak perlu berusaha membantu memberi kefahaman yang terbaik kepada masyarakat.

 

UNTUK SEBARANG PERTANYAAN DAN MAKLUMAT LANJUT BOLEH HUBUNGI KAMI DITALIAN : 03-97698588 ( Ustaz Mohd Aiman )

 

Updated:: 04/07/2023 [asmunir]

MEDIA SHARING

BWJXTA:19:17