MAKLUMAT KORPORAT | UNIVERSITY ISLAMIC CENTRE
» ABOUT US » MAKLUMAT KORPORAT

MAKLUMAT KORPORAT

MATLAMAT

ØMenjadikan Pusat Islam Universiti dan Masjid  UPM sebagai Pusat  Perkhidmatan  pembangunan ummah  yang sentiasa relevan melalui aktiviti pengimarahan masjid dan kesejahteraan komuniti.

Ø

ØMengimarah dan meningkatkan kapasiti masjid sebagai institusi pembangunan ummah dengan menarik penglibatan mahasiswa, staf dan masyarakat melalui aktiviti-aktiviti keagamaan dan kerohanian serta memantau aktiviti-aktiviti keagamaan Islam.

Ø

ØMenjalin kerjasama pintar dengan semua pihak dalam dan luar kampus bagi memupuk jalinan hubungan yang lestari dan dapat memberi impak signifikan kepada pembangunan Universiti.

ØMemantap dan memperkejap sistem pengurusan kualiti yang berintegriti, cekap, berkesan dan mesra pelanggan secara berhikmah dan peka dengan sensitiviti setempat.

Updated:: 01/10/2018 [fahmi_mukhid]

MEDIA SHARING

C1563487724