HUKUM PENJUALAN AIR ZAM ZAM | UNIVERSITY ISLAMIC CENTRE
» ARTICLE » HUKUM PENJUALAN AIR ZAM ZAM

HUKUM PENJUALAN AIR ZAM ZAM

HUKUM PENJUALAN AIR ZAM ZAM

 

Harus menjual air zam zam dengan syarat tidak bercanggah dengan hukum syarak.

 

 

Bertarikh 17 Julai 2014

Dated 17 July 2014

[MAIS/SU/BUU/01- 2/002/2013 - 2(4); P.U. Sel. (ADV) PS 05/4/12]

Dengan Titah Perintah/ By Command

DATO’ SETIA HAJI MOHD TAMYES BIN ABD. WAHID

Pengerusi Jawatankuasa Fatwa Selangor/ Chairman of the Fatwa Committee of Selangor

Date of Input: 29/01/2022 | Updated: 29/01/2022 | fahmi_mukhid

MEDIA SHARING

UNIVERSITY ISLAMIC CENTRE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698588
0397693640
BWKDFAb:05:44