MASJID UPM | PUSAT ISLAM UNIVERSITI

» MASJID UPM

MASJID UPM

Masjid UPM ini terletak dalam sebuah kawasan seluas 9 Hektar dan merupakan sebahagian daripada kawasan kampus UPM Serdang. Dari segi Pentadbiran Masjid UPM diletakkan di bawah pentadbiran Pusat Islam iaitu sebuah pusat yang baru ditubuhkan di UPM pada 1 Oktober 1988. Kuasa untuk mentadbir Masjid ini didapati telah mendapat kebenaran khas daripada Majlis Agama Islam Negeri Selangor(JAIS). Bangunan Masjid UPM terdiri daripada dua tingkat .Tingkat bawah khas untuk lelaki dan tingkat atas khas untuk wanita dan secara keseluruhannya Masjid boleh menampung jemaah seramai 9500 orang pada satu masa.

WXCZMA:12:02