TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN MEMELIHARA MAQASID SYARIAH | PUSAT ISLAM UNIVERSITI
» ARTIKEL » TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN MEMELIHARA MAQASID SYARIAH

TANGGUNGJAWAB PEMIMPIN MEMELIHARA MAQASID SYARIAH

Pengerusi dan pemimpin negara adalah khalifah yang memikul amanat dan tanggungjawab menjalankan pemerintahan dengan menegakkan kebenaran serta memainkan peranan yang sangat besar dalam menjaga dan memastikan kemaslahatan agama Islam dan umatnya sentiasa terpelihara tanpa mengabaikan hak agama masyarakat lain.

Ini sesuai dengan peringatan Allah Taala kepada Nabi Daud AS dalam firman-Nya yang bermaksud:

“Hai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka putuskanlah (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu, karena mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang pedih kerana mereka melupakan hari perhitungan."

(Sedih : 26)

Ini bukan tugas mudah yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Justeru, Allah SWT memerintahkan agar amanah kepimpinan ini diserahkan kepada individu yang layak dan berkemampuan.

Kepimpinan dalam Islam adalah tanggungjawab yang dibebankan kepada setiap individu yang dilantik dan diberi kuasa sebagai pemimpin sama ada keluarga, masyarakat, negara dan dunia.

Kepimpinan melalui teladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga maqasid syariah sepanjang 10 tahun kepimpinan Baginda iaitu; melaksanakan kebaikan dan kejahatan, menegakkan keadilan, keselamatan dan mewujudkan kemakmuran sejagat, perlu diambil kira dan diikuti sepanjang zaman oleh semua pemimpin dunia hari ini.

5 maqasid syariah yang perlu diperjuangkan dan ditekankan oleh seorang pemimpin yang bertanggungjawab adalah seperti berikut;

pandangan atas tahun baru islam dengan buku quran

Pertama: Menjaga Agama

Dalam konteks Malaysia, menjaga agama (ad-din) bermaksud melakukan segala usaha untuk mengelakkan sebarang perkara yang boleh melanggar dan memusnahkan prinsipnya, termasuk menjaga negara dan kedudukan Islam sebagai Agama Bersama.

Selaras dengan itu, masyarakat lain bebas mengamalkan agama dan adat resam mereka dengan selamat dan harmoni seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persatuan.

Sebagai sebuah kerajaan, adalah menjadi kewajipan pemimpin untuk meletakkan kepentingan Islam pada kedudukan tertinggi.

Menjaga akidah Islam adalah perkara utama yang wajar diberi perhatian agar ketaatan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya menjadi keutamaan, dan ketaatan kepada pemimpin juga dititikberatkan yang akhirnya menjadi punca negara mendapat rahmat daripada Allah SWT.

Firman Allah Taala yang bermaksud: “ Dan (Allah berfirman lagi): Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah Kami bukakan kepada mereka (pintu keberkatan) yang melimpah ruah, dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan (Rasul Kami), lalu Kami timpakan kepada mereka azab yang pedih disebabkan apa yang mereka usahakan”.

(al-'Araf : 96)

pencerobohan berhujah konflik melawan tekanan

Kedua: Memelihara Nyawa

Memelihara nyawa (hifz an-nafs) ialah menjaga maruah, persaudaraan dan kesaksamaan sosial, keadilan, keselamatan masyarakat dan tadbir urus yang baik, mengurangkan tahap kemiskinan dan memenuhi keperluan kerja, pengagihan pendapatan dan kekayaan yang tepat, kehidupan keluarga yang stabil, integrasi sosial dan pengurangan bilangan jenayah dan mengekalkan keselamatan dan kestabilan secara konsisten.

Sebagai sebuah kerajaan, adalah menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mencegah pertumpahan darah melalui cara yang salah di semua peringkat, untuk membendung berleluasanya buli di semua peringkat institusi kehidupan awam. Kegagalan kerajaan melindungi nyawa boleh menyebabkan sesebuah negara terjerumus dalam peperangan dan kemusnahan.

menutup konsep idea

Ketiga: Menjaga Akal

Pemeliharaan akal bermaksud memberi perlindungan kepada akal manusia daripada sebarang bentuk faktor yang boleh merosakkannya. Akal mesti dipelihara dan dipupuk dengan nilai-nilai murni dan ilmu yang bermanfaat.

Segala unsur yang membawa kepada kehilangan dan kemusnahan minda dan pemikiran seperti arak, dadah dan filem yang merosakkan, hendaklah dikikis dan dicegah segera agar ia tidak menjadi penyakit yang mampu membunuh fikiran manusia.

Selain itu, menyediakan infrastruktur dan sistem pendidikan yang terbaik, holistik adalah tanggungjawab kerajaan untuk membolehkan setiap rakyat mendapat pendidikan yang sempurna. Penguasaan ilmu adalah asas untuk mencapai kemajuan dan melahirkan rakyat yang bertamadun.

Firman Allah Taala yang bermaksud: " ...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat" .

(Mujjadi : 11)

Dalam menghadapi cabaran globalisasi, gabungan faktor ilmu, kemajuan sains dan teknologi secara semula jadi menjadi tumpuan untuk melahirkan sumber manusia yang bukan sahaja berilmu dan berakhlak mulia malah mempunyai nilai murni yang menyumbang kepada pembangunan negara, bangsa. dan kemanusiaan secara keseluruhan.

ayah anak bermain taman waktu matahari terbenam orang berseronok konsep padang mesra keluarga percutian musim panas 1 1

Keempat: Menjaga Keturunan

Konsep asuhan zuriat melibatkan melindungi dan memelihara zuriat seseorang. Ia amat penting untuk membentuk masyarakat yang harmoni, sihat, produktif dan bertamadun.

Keturunan perlu dijaga agar dapat mengekalkan sistem sosial dalam masyarakat dari peringkat awal sebelum berkahwin semula.

Anak cucu boleh rosak kerana seseorang itu mengingkari perintah dan perintah agama serta melanggar tabi'ie manusia yang sihat dan waras, seperti berzina.

Oleh sebab itu, Allah Taala mengingatkan kita agar menjauhi zina dalam firman-Nya yang bermaksud: “ Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk (yang membawa kebinasaan)” (al-Isra’: 32).

Bukan sahaja haram zina dilakukan, malah perbuatan jijik dan keji seperti liwat, lesbian, gay, biseksual dan sebagainya juga diharamkan oleh Syarak yang boleh menyebabkan struktur sosial menjadi kucar-kacir jika ia akhirnya menyebabkan keruntuhan negara. jalan keturunan yang suci dan meruntuhkan maruah agama, bangsa dan masyarakat.negara.

Memadailah kita mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Luth a.s. sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Taala yang bermaksud:

“ Dan Nabi Luth pun (Kami mengutusnya). Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya: "Patutkah kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk dunia sebelum kamu? "Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu dengan meninggalkan wanita, sesungguhnya kamu adalah kaum yang melampaui batas."

(al-'Araf : 80-81)

bank kecil dengan balang tindanan syiling di sebelah 1 skala

Kelima: Menjaga Aset

Memelihara aset bermaksud melindungi harta rakyat daripada dimusnahkan dan daripada memindahkan harta kepada orang lain dengan cara yang tidak sah, termasuk melarang kezaliman, menafikan hak dan sebagainya.

Sebagai kerajaan, wajib menjaga dan melarang segala bentuk penindasan, riba, penipuan, rasuah, monopoli tidak seimbang, percetakan cetak rompak, penipuan hak intelektual, manipulasi pasaran dan segala bentuk penipuan atau perkara yang zalim dan merugikan.

Pembangunan ekonomi ini boleh dilaksanakan melalui pengukuhan sumber manusia, pendidikan, kemajuan teknologi, etika kerja, membangunkan asas kewangan yang kukuh untuk mempercepatkan pembangunan, akses kepada modal melalui pembiayaan mikro untuk golongan miskin, serta menyediakan pekerjaan dan peluang pekerjaan.

Kesimpulannya, dapatlah difahami bahawa dengan mengekalkan 5 maqasid syariah ini, seorang pemimpin telah menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pemimpin yang telah diamanahkan untuk memastikan rakyat dan negaranya sejahtera, hidup harmoni dan aman walaupun dalam masyarakat pluralistik.

Sumber Artikel :https://mais.gov.my/artikel-dakwah/tanggungjawab-pemimpin-memelihara-maqasid-syariah/

Tarikh Input: 06/02/2024 | Kemaskini: 06/02/2024 | asmunir

PERKONGSIAN MEDIA

PUSAT ISLAM UNIVERSITI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698588
0397693640
SXCZNAl:13:32