Tutorial Praktikal: Kaedah Penulisan Kertas Kerja, Notis Hebahan, Surat, Dan Emel Rasmi | UNIVERSITY ISLAMIC CENTRE
» NEWS » Tutorial Praktikal: Kaedah Penulisan Kertas Kerja, Notis Hebahan, Surat, dan Emel Rasmi

Tutorial Praktikal: Kaedah Penulisan Kertas Kerja, Notis Hebahan, Surat, dan Emel Rasmi

Serdang, 08 Mei - Pusat Islam Universiti Putra Malaysia (UPM) telah mengadakan sesi tutorial praktikal mengenai kaedah penulisan kertas kerja, notis hebahan, surat, dan emel rasmi. Sesi ini disampaikan oleh Encik Nuruliman Ibrahim, Penolong Pendaftar Pusat Islam UPM, dan dihadiri oleh staf Pusat Islam serta WAZAN UPM.

Encik Nuruliman Ibrahim menjelaskan kaedah-kaedah penulisan yang betul bagi pelbagai jenis dokumen rasmi termasuk kertas kerja, notis hebahan, surat, dan emel. Beliau menggunakan bantuan Chat GPT dan voice typing untuk memberi contoh serta memperjelaskan setiap langkah dengan lebih terperinci.

"Sesi ini bertujuan untuk memperkasa kemahiran penulisan rasmi dalam kalangan staf Pusat Islam dan WAZAN UPM supaya mereka dapat menghasilkan dokumen-dokumen yang berkualiti serta profesional," jelas Encik Nuruliman.

Sesi tutorial praktikal ini bermula pada jam 9.00 pagi dan berakhir pada jam 10.00 pagi. Para peserta diberi peluang untuk bertanya soalan dan berinteraksi dengan Encik Nuruliman untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penulisan rasmi.

"Kehadiran yang baik dari staf Pusat Islam dan WAZAN UPM menunjukkan kesungguhan mereka untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang penulisan rasmi. Kami berharap mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dalam tugas harian mereka," tambah Encik Nuruliman.

Program ini dianggap berjaya dan memberi manfaat kepada para peserta dengan meningkatkan kecekapan mereka dalam menyusun dan menulis dokumen rasmi. Diharapkan program seumpama ini dapat diteruskan sebagai satu usaha untuk memperkukuhkan lagi kemahiran staf dalam bidang penulisan rasmi.

Date of Input: 14/05/2024 | Updated: 14/05/2024 | asmunir

MEDIA SHARING

UNIVERSITY ISLAMIC CENTRE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397698588
0397693640
SXFbWAq~