MENGENAI KAMI | PUSAT ISLAM UNIVERSITI

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pusat Islam Universiti merupakan sebuah Unit Hal Ehwal Islam yang ditubuhkan di kampus  Universiti Putra Malaysia pada 1 Oktober 1987.

Peranan Utama Pusat Islam Universiti ialah:

Menjalankan kegiatan pendidikan kerohanian dan aktiviti keagamaan kepada mahasiswa, staf serta masyarakat sekitar bagi melahirkan persefahaman  di samping mewujudkan perasaan muhibbah di antara satu sama lain. Sentiasa memberikan sumbangan dalam pelbagai bentuk perkhidmatan dan turut memenuhi kehendak Universiti Putra Malaysia dalam memberi perkhidmatan terbaik bagi memenuhi kehendak masyarakat terutamanya kepada Mahasiswa, staf dan komuniti setempat.

 

 

SXENKAn~